PM "B-M Åket"

40/20km

Pga rådande Covid 19 restriktioner är antalet deltagare begränsat till 150 deltagare.
Vi rekommenderar dig att anmäla dig tidigt om du vill vara säker på din plats!

Deltagande i 2021 års "B–M Åket" ger förtur och rabatt till vårt arrangemang 2022.

PM start "BM-Åket"

I syfte att undvika trängsel och smittspridning gäller särskilda regler för start och målgång. Varje deltagare blir tilldelad en starttid, som är ett tidsintervall på 20 minuter. Inom varje tidsintervall kan sammanlagt tjugo åkare starta. Vi uppmanar alla att försöka hålla sina tilldelade starttider.

Starttid

Från kl. 11.00 – 14.00

Parkering

Parkering sker på anvisad plats intill startområdet.

OBS! Parkering kan enbart erbjudas deltagare i åket, som själv kör sin bil till startplatsen.

Avlämning av deltagare

För de deltagare som ordnat biltransport till Ljungabolet kan avlämning ske i närheten längs Nedre Västersjövägen.

Den som skjutsar deltagare till "B-M Åket" får endast stanna och släppa av deltagare.

Enligt gällande restriktioner är det tyvärr inte möjligt att stanna i området och utnyttja parkeringen intill start- och målområde.

Start- och målområde

Startplatsen är i Ljungabolet, korsningen nedre Västersjövägen och Tostarps backaväg (ca 7 km från Hjärnarp, följ nya Rössjövägen västerut, vid Tullstorp tag nedre Västersjövägen,)


 

 

40/20km Start

När deltagare kommit till startområdet och parkerat sina fordon/ lämnat sina transporter, ska  ankomstanmälan/ avprickning göras hos arrangören.

Deltagare får sedan själv ta ansvar för att starta sitt åk enligt den tidtabell som man fått av arrangören. Har man kommit för sent till sin tilldelade starttid får man följa arrangörens anvisning om ny starttid.

Deltagare har eget ansvar för att följa de smittskyddsanvisningar som gäller för "B-M Åket" och som alla deltagare fått ta del av.

Avspärrning start/mål-område

Start-och målområde är markerad med rött i kartan ovan.

Endast deltagare i "B-M Åket" har rätt att befinna sig i området.

Deltagare uppmanas att komma till start- och målområdet tidigast 15 minuter innan utsatt starttid.

Uppvärmning

Ingen uppvärmning med rullskidor tillåts i eller i närheten av startplatsen.

Utrustning

Samtliga deltagare i "B-M Åket" måste ha hjälm, (skydds)glasögon och reflexväst eller motsvarande reflextröja för att få delta. Den som glömt sin reflexväst kan köpa en sådan hos arrangören.

Väskinlämning

Du kan lämna överdragskläder vid startplatsen om de är förpackade i egen väska eller kasse.

Vätskekontroller

Vätska erbjuds vid start och mål, samt i två kontroller längs med banan.

Tillfälliga toaletter

Toaletter finns vid start- och målområdet. Vi städar och spritar toaletterna flera gånger dagligen.

Sjukvård

Mobil sjukvårdspersonal finns längs med banan. Telefonnummer finns på klisterlappar som tillhandahålls i samband med incheckning till "B-M Åket".

Ombyte

I år kan vi inte erbjuda någon dusch efter målgång. 

Uppdateras Kontinuerligt